LSGI is de brancheorganisatie / vereniging van stukadoorsbedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van gevelisolatie. Alle LSGI-leden zijn in het bezit van het KOMO-Procescertificaat LSGI-leden hebben zich verenigd omdat zij hierdoor:
  • gezamenlijk kunnen komen tot uniforme detailleringen, besteksomschrijvingen en kwaliteitseisen en garantieregelingen opstellen;
  • van elkaar op technisch gebied kunnen leren;
  • een betere en continue kwaliteit kunnen garanderen;
  • gezamenlijk hun kwaliteitsbewustheid kunnen profileren naar de markt, onder meer doordat LSGI voorlichting geeft aan ge´nteresseerden.
Door uitwisseling van ervaring profiteert de opdrachtgever mee van de bij de leden aanwezige laatste technische en organisatorische kennis. Omdat bijna alle leden zijn aangesloten bij de Garantiefonds Gevelisolatie kan door hen die garantieregeling worden aangeboden.

De verscheidenheid onder LSGI-leden is groot. Er zijn lidbedrijven waarvoor gevelisolatie het enige specialisme is, er zijn ook leden die een groot aantal van verschillende andere stukadoorswerkzaamheden uitvoeren.

 

Landelijke Specialisten Gevel-Isolatie (LSGI)
Nieuweweg 226
Postbus 310
3900 AH VEENENDAAL
Telefoon 0318-547396
E-mail: info@lsgi.nl
Internet: www.lsgi.nl

LSGI Folder
 
 

Disclaimer: Aan informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen