Deze tekst komt uit het Handboek Gevelisolatie of is daarop gebaseerd.

De volledige tekst van dit hoofdstuk:

7 Waarom gevelisolatie? 

Gevelisolatie wordt niet alleen toegepast om energie te besparen. Hieronder de belangrijkste argumenten die opdrachtgevers hanteren om over te gaan tot de toepassing van gevelisolatie, in nieuwbouw en renovatie.

7.1 Verfraaiend

Gevelisolatie zorgt voor verfraaiing van de gevel. Veel woonwijken zijn inmiddels door de kleurrijke afwerking opgewaardeerd. De verkoopbaarheid / verhuurbaarheid van het vastgoed wordt daardoor verhoogd.

7.2 Isolatiemogelijkheden

De isolatiedikte is in principe onbegrensd. Dit in tegenstelling tot veel andere isolatiemethodes.

7.3 Subsidiabel

Bij toepassing van gevelisolatie zijn isolatiesubsidies mogelijk. Particulieren kunnen hierover informatie inwinnen bij het plaatselijk nutsbedrijf.

7.4 Bouwtechnisch beter

Gevelisolatie biedt ook technische verbeteringen. Thermische spanningen in de buitenmuur worden tegengegaan. Koudebruggen kunnen veelal eenvoudig worden voorkomen.

7.5 Comfortverhogend

Gevelisolatie verhoogt het leefcomfort in de woning. Een aantal voorbeelden van deze comfortverhogende eigenschappen:

7.5.1 Het warmteregulerend vermogen van muren

De bouwfysica toont aan, dat het aanbrengen van de isolatielaag aan de buitenzijde van een gevel, de beste manier van isoleren van gevels van (bewoonde) gebouwen is. De ge´soleerde buitenwand slaat overdag de warmte die in het gebouw geproduceerd wordt op; 's avonds en 's nachts, als er niet meer gestookt wordt, staat de wand deze opgeslagen warmte naar binnen af. Een gelijkmatige verwarming van de woning is het resultaat. Deze eigenschap staat bekend als het z.g. warmteregulerend vermogen van muren.

7.5.2 Het opheffen van 'valse tocht'

Lucht die door een onge´soleerde wand afkoelt, zakt naar beneden. Dit wordt ervaren als tocht. Dit verschijnsel wordt 'valse tocht' genoemd. Omdat een muur met gevelisolatie veel minder snel afkoelt zal 'valse tocht' niet optreden.

7.5.3 Het tegengaan van schimmelvorming

Op een koude onge´soleerde gevel kan condensatie optreden. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan. Een goed ge´soleerde muur blijft warm en voorkomt zo condensatie.

De genomen isolatiemaatregelen moeten zodanig zijn dat de woning geventileerd kan blijven.


Handboek | Hoofdstukken | Gevelisolatie-index | Startpagina