Deze tekst komt uit het Handboek Gevelisolatie of is daarop gebaseerd.

Korte inhoud uit het hoofdstuk:

Kwaliteitszorg

Naast een hoofdstuk over de BRL behandelt het handboek in dit hoofdstuk, in algemene zin, de kwaliteitszorg en de daarbij betrokken instellingen.

Daarnaast wordt ingegaan op wat een BRL is en wat voor soort kwaliteitsverklaringen er zijn.

Ook wordt ingegaan op de Europese integratie en het bouwbesluit.

Enkele van genoemde zaken worden ook elders op deze web-site behandeld op de bladzijde kwaliteit.


Handboek | Hoofdstukken | Gevelisolatie-index | Startpagina