Adviseurs / Instellingen

Omschrijvingen van instellingen kwamen veelal met hun hulp tot stand.

Nederlandse Stichting Geluidhinder NSG
Postbus 381
2600 AJ DELFT
Tel: 015-2562723, Fax: 015-2578663

www.nsg.nl

De NSG is een particuliere organisatie met als doel geluidhinder te voorkomen en te bestrijden. De NSG informeert en adviseert overheden, organisaties, bedrijfsleven en particulieren over wettelijke, procedurele, sociale en technische aspecten van geluidhinderbestrijding. De standpunten worden kenbaar gemaakt door uitgifte van diverse publicaties over geluidhinder en via jaarlijkse studiedagen, workshops en de 'NSG-servicelijn' een telefoonnummer waar men terecht kan met vragen op het gebied van geluidhinder. Zowel gehinderden als veroorzakers kunnen beroep doen op de NSG. NSG kan tevens worden ingeschakeld voor het beoordelen van akoestische rapporten, bouwtekeningen, bij procedures in het kader van de Wet milieubeheer en voor lezingen, cursussen e.d.