Kwaliteit
Op de kwaliteit van gevelisolatie zijn twee belangrijke kwaliteitsverklaringen van kracht. Het KOMO-Attest en het KOMO-Procescertificaat gevelisolatie. Deze kwaliteitsverklaringen zijn gebaseerd op de onafhankelijke beoordelingsrichtlijn 'Buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde afwerking', BRL 1328 Uitgave 1999. Uitgave IKOB-BKB BV te Houten. In deze BRL zijn eisen opgenomen voor systeem, systeemcomponenten en uitvoering.

Kwaliteit van het product
Het KOMO-Attest is een eenmalige beoordeling of een systeem voldoet aan bepaalde eisen. Deze kwaliteitsverklaring heeft dus alleen betrekking op het product.

Kwaliteit van de uitvoering
Het is natuurlijk van het grootste belang dat dat goede product ook goed wordt aangebracht.
Daarvoor is het KOMO-Procescertificaat


Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de uitvoering van gevelisolatie. LSGI nam het initiatief voor deze kwaliteitsverklaring welke in 1990 voor het eerst werd afgegeven. Inmiddels de onafhankelijke standaard op dit vakgebied. Het is een kwaliteitsverklaring voor het stukadoorsbedrijf waaruit blijkt dat zij gevelisolatie (met KOMO-Attest) volgens de richtlijnen uit de BRL 1328 aanbrengt.
Omdat het KOMO-Procescertificaat zowel eisen stelt aan het product, als aan het aanbrengen ervan, is het de belangrijkste kwaliteitsverklaring.

Voordelen voor de opdrachtgever

Een opdrachtgever die kiest voor een LSGI-bedrijf (die hebben allemaal een KOMO-Procescertificaat) verzekert zich ervan dat op zijn werk:
  • een systeem wordt toegepast dat beschikt over een KOMO-Attest;
  • een detaillering wordt toegepast die is afgestemd op de BRL en is goedgekeurd door het gecertificeerde stukadoorsbedrijf en de leverancier;
  • een stukadoorsbedrijf werkt dat in de praktijk bewezen heeft te beschikken over voldoende vakkennis;
  • het stukadoorsbedrijf zijn eigen kwaliteit bewaakt;
  • de uitgevoerde werkzaamheden regelmatig, steekproefsgewijs, worden gecontroleerd door IKOB-BKB BV (erkende certificerende instelling);
  • het stukadoorsbedrijf voldoet aan de aanvullende criteria die LSGI stelt;
  • een stukadoorsbedrijf werkt dat, mede via LSGI, op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gevelisolatiegebied.

In het Handboek Gevelisolatie, onder meer, informatie over gevelisolatie en kwaliteit. Voor wat betreft de regelgeving verwijzen wij naar de hoofdstukken Kwaliteitszorg en Beoordelingsrichtlijn uit dat handboek.

 

Terug naar LSGI homepage

 
 

Disclaimer: Aan informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen