Deze website gaat over gevelisolatie; tenminste.... Wij verstaan onder gevelisolatie pleisterwerk op, aan de buitenzijde van de gevel aangebrachte, isolatieplaten.

Gevelisolatie (wat wij er onder verstaan) wordt, ook in Nederland, op grote schaal toegepast in nieuwbouw en renovatie zowel in woningbouw als utiliteitsbouw.

Belangrijke redenen om gevelisolatie toe te passen zijn:
 • Gevelisolatie geeft een fraai uiterlijk;
 • Gevelisolatie is de maatregel die het meeste energie in gebouwen bespaart;
 • Gevelisolatie is bouwtechnisch beter;
 • Gevelisolatie verhoogt het woon- en gebruikscomfort.

Buitengevelisolatie wordt aangebracht door vakbekwame, gespecialiseerde, stukadoorsbedrijven, leden van LSGI. Zij maken daarbij gebruik van specifiek daarvoor ontwikkelde, op elkaar afgestemde, materialen.Meer informatie over:
 • Gevelisolatie: is te vinden in het Handboek Gevelisolatie
 • Het hoofdstuk "Waarom gevelisolatie" uit het Handboek Gevelisolatie.
 • Helaas kunnen wij u alleen over gepleisterde gevelisolatie en niet over spouwmuurvulling informeren. Mensen die daarin ge´nteresseerd zijn verwijzen wij voor wat betreft BESTAANDE GEBOUWEN naar VENIN (Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland) telefoon 0318-547398 of www.venin.nl. In geval van NIEUWBOUW dienen zij vnl. bij leveranciers van isolatiematerialen of bij architect en aannemer, te zijn.

 
De opbouw is in het algemeen als volgt:
 1. Isolatie
 2. Bevestiging met lijm en soms met extra pluggen
 3. Wapeningslaag met een wapeningsnet
 4. Sierpleister


Disclaimer: Aan informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen